Historia zakładu

Pan StanisławZakład Szklarski Aris powstał w 1941 roku we Lwowie. Ojciec mój Stanisław rocznik 1906 wiele lat wcześniej ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a następnie Akademię Handlową. Do wybuchu wojny zajmował ważne stanowiska we lwowskiej bankowości. Zawsze był człowiekiem renesansu. Jako mieszkaniec bajkowego miasta miał niezwykłe umiłowanie do kultury i sztuki.

Z pozłotnictwem, oprawą obrazów i szklarstwem zetknął się w czasie studiów. Tę wiedzę wykorzystał, gdy w 1941 roku można było otwierać prywatne zakłady. Szklarstwo w tym czasie było priorytetem. Lwów po oblężeniu z 1939 roku cierpiał na brak szyb.

Zakład prosperował we Lwowie do 1944 roku. Po doświadczeniach z 1939 roku wolał nie czekać na wyzwolicieli ze wschodu. Przeniósł zakład i cały dobytek do Nowego Sącza, zanim Rosjanie weszli do Lwowa. W Nowym Sączu prosperował przez rok. W tym czasie szklił po zniszczeniach wojennych budynki użyteczności publicznej i został uznany zasłużonym obywatelem Nowego Sącza. Tam się ożenił, a następnie przeprowadził na wybrzeże, które znał ze swoich przedwojennych wypraw kajakowych.

Przed wojną był jednym z prekursorów polskiego kajakarstwa. W 1946 roku zamieszkał w Gdyni i otworzył zakład szklarski na ulicy Starowiejskiej 15. W latach 60. zakład został przeniesiony na ulicę 10 lutego 2. W tamtych latach był on centrum spotkań wybrzeżowych lwowiaków. Ojciec zmarł w 1981 roku. Zakład przejął syn Andrzej. W 1990 roku zakład został przeniesiony na ulicę 10 lutego 9. Po niecałych trzech latach zmienił siedzibę na ulicę Władysława IV 1-5, gdzie prosperuję do dzisiaj, a do pomocy włączył się wnuk Jacek.

Kiedy w latach 90-tych rejestrowałem zakład w Urzędzie Statystycznym we Wrzeszczu usłyszałem od urzędniczki, że to chyba najstarszy zakład na wybrzeżu.